آلودگی هوا

افراد زیادی هستند که بخش عمده ای از زمان خود را داخل ساختمان صرف میکنن ، چیزی حدود 80-90% از زمان زندگی.

کار، مطالعه ،خوردن، آشامیدن و خوابیدن ما در هوای بسته ای است که ممکن است در ان تهویه هوا به صورت محدود انجام شود. به همین دلیل برخی از کارشناسان بر این باورند که تلفات ناشی از آلودگی هوای داخل ساختمان بیشتر از تلفات ناشی از آلودگی هوای آزاد است.

منابع زیادی برای آلاینده های هوای داخل وجود دارد:

دود ناشی از مصرف دخانیات ، وسایل مربوط به پخت و پز ، وسایل گرمایش ساختمان ،بخارات متصاعد شده از مصالح ساختمانی ، رنگ ساختمان و.....

ظهور آلودگی در داخل ساختمان بعضا 25-62% بیشتر از هوای آزاد تخمین زده شده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید