# آلودگی_خاک-آب-هوا

گیاه پالایی؛فصلی جدیددرمحیط زیست

  مهندسی ژنتیک، ریزوفیلتراسیون،، فلزات سنگین، مصرف تولیدات گیاه پالایی‌   هرگونه برداشت ازاین مطلب بایدباذکرنام نویسنده صورت پذیرد. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید