# طبیعت

بیودیزل سوختی دوستدارطبیعت

بیودیزل سوختی همگام باطبیعت: کمبود ‌یا‌ ‌به‌ ‌عبارتی‌ ‌کاهش‌ ‌ظرفیت‌ ‌پالایشی‌ ‌در‌ ‌جهان،‌ ‌یکی‌ ‌از‌ ‌عوامل‌‌بروز‌ ‌این‌ ‌مشکلات‌ ‌است‌ ‌اما‌ ‌موضوع‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

گیاه پالایی؛فصلی جدیددرمحیط زیست

  مهندسی ژنتیک، ریزوفیلتراسیون،، فلزات سنگین، مصرف تولیدات گیاه پالایی‌   هرگونه برداشت ازاین مطلب بایدباذکرنام نویسنده صورت پذیرد. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید