# فاضلاب

مدیریت آلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی:

مدیریت آلاینده های آلی پایداردرمحیط زیست دریایی: آاودگی محیط زیست بویژه آلودگی دریاهاازمسائل بغرنج وتهدیدیکندده ای است که بشرامروزباآن مواجه است.مبارزه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید

گیاه پالایی؛فصلی جدیددرمحیط زیست

  مهندسی ژنتیک، ریزوفیلتراسیون،، فلزات سنگین، مصرف تولیدات گیاه پالایی‌   هرگونه برداشت ازاین مطلب بایدباذکرنام نویسنده صورت پذیرد. گیاه پالایی، یک تکنیک باصرفه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید